UITGANGSPUNTEN VOORBEREIDINGEN INSTALLATIE VAN EEN Polydur/ EPI VLOER

Uitgangspunten:

 • De ondergrond waarop de vloerafwerking wordt geïnstalleerd is blijvend droog (een dampwerende folie of een goed geventileerde kruipruimte is aanwezig), voldoende vorm- en drukvast, vlak, schoon en vrij van stucresten ed.
 • Het restvochtpercentage in de ondergrond bedraagt maximaal: 3.5% met terugloop voor zandcement dekvloeren of beton en 0,5% voor anhydriet vloeren.
 • Zandcement dekvloeren zijn voor installatie van de vloerafwerking minimaal 28 dagen oud.
 • De ruimte(s) zijn voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig ontruimd en staan alleen ter volledige beschikking van de Polydur/ EPI Partner, tijdens de gehele duur van de installatie.
 • De klimatologische omstandigheden ter plaatse zijn bij aanvang van de installatie:
 • De omgevingstemperatuur is minimaal 15° en maximaal 30° Celsius, de meest optimale omgevingstemperatuur is 18° Celsius.
 • De relatieve luchtvochtigheid bedraagt minimaal 45% en maximaal 80%.
 • De vloertemperatuur bedraagt minimaal 10° Celsius en minimaal 3° boven dauwpunt.
 • Indien van toepassing is het opstookprotocol voor vloerverwarming volledig doorlopen voordat de installatie van de vloer kan worden gestart. klik hier voor meer info over opstookprotocol.
 • Alle ruimte(s) waar een vloerafwerking wordt geïnstalleerd zijn goed verlicht, wind- en waterdicht.
 • Stroom en water worden gratis aan de Polydur/ EPI Partner ter beschikking gesteld.
 • De ondergrond is vanaf de week voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig droog.
 • Een goede werk-/mengplek (binnen) is in te richten voor het opstellen en mengen van de producten.
 • Vloerpotten en/of putten zijn vooraf waterpas en op de juiste hoogte gesteld.
 • Vooraf verstrekte kleurstalen zijn ter indicatie en kunnen mogelijk afwijken van de geïnstalleerde EPI vloer.
 • Constructieve dilataties in de ondergrond worden altijd door ons gerespecteerd en doorgezet in de EPI vloer.
 • Geen enkele ruimte is stofvrij, het inwaaien van stofdeeltjes en-/of vervuiling tijdens de installatie van de EPI vloer is vrijwel nooit volledig te voorkomen.
 • Een EPI vloer is ondergrond volgend.

Voorbereidingen:

We gaan er vanuit dat de volgende zaken in orde zijn voordat de Polydur/ EPI Professional de vloerafwerking gaat installeren:

 • Alle liggende delen in de ruimte zijn stofvrij gemaakt (denk hierbij aan bovenzijde deuren, kozijnen, vensterbanken, keuken ed.).
 • Om extreme temperatuurverschillen als gevolg van bijvoorbeeld zonlicht op de vloer tijdens de installatie te voorkomen zijn de raampartijen voorzien van een geschikt afdekmateriaal.
 • De ruimte is stofvrij gemaakt met een stofzuiger en niet alleen met een bezem en/of handveger.
 • Stel de thermostaat in op een constante temperatuur van 18° Celsius voor de gehele installatieperiode van de vloerafwerking, ook ’s nachts.

Na de oplevering:

De eerste dagen na afwerking van de EPI vloer is de nieuwe vloer nog erg kwetsbaar.

 • De vloerafwerking is na 3 x 24 uur volledig mechanisch belastbaar.
 • De vloerafwerking is na 7 x 24 uur volledig belastbaar.

Bovenstaande tijden gelden bij ca 21° Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van ca 65%.

Belangrijk!

Wij raden je aan om de vloer minimaal 48 uur niet te belasten en ook de eerste tien dagen na oplevering de vloer nog niet nat te reinigen. Let op: vochtig schoeisel en/of sokken is een chemische belasting en kan mogelijk vlekvorming veroorzaken. Bescherm indien nodig de vloerafwerking goed met een geschikt afdekmateriaal en vermijd schuiven om mechanische beschadigingen (krasvorming) te voorkomen.

Geef een reactie